Ted Bergdahl

Archive for the ‘Sysselsättning’ Category

Bekämpning av barnfattigdomen kräver vänsterpolitik

In Alliansen, Barn, Fattigdom, Kristdemokraterna, Moderaterna, Rättvisepolitik, Sysselsättning, Välfärden on 2 februari, 2011 at 20:16

En ny rapport från Rädda barnen visar att barnfattigdomen i Blekinge ökar. Idag finns det 2 709 fattiga barn i länet, jämfört med 2 510 för tre år sedan. Bara i Olofström finns 173 barn som lever under fattigdomsgränsen. Allra värst är det för barn med ensamstående föräldrar. För ett hushåll med bara en vuxen och ett barn är normen för  fattigdom 11 000 kronor  per månad före skatt eller mindre. Med en sådan liten inkomst räcker inte pengarna till mycket. Kanske inte ens till hela kläder eller pålägg på smörgåsen. Inga utflykter, ingen bio, inget lördagsgodis. Istället oro, ångest och skam. Men de som verkligen borde skämmas är inte barnen och deras föräldrar utan Sveriges regering.

De senaste årens politik har inneburit kraftigt försämrade välfärdssystem och ökade samhällsklyftor. Alliansens satsningar på skattesänkningar och skattereduktion har lett till att människor har blivit fattigare. Den kollektiva bestraffningen av sjuka och arbetslösa har också drabbat barnen. Regeringen Reinfeldt verkar tycka att det är okej att offra några barn för att de rikaste ska bli rikare.

Regeringen vill inte anta en nationell strategi mot barnfattigdom. Självklart inte, eftersom det kräver en politik som bekämpar fattigdomen generellt. För att bryta fattigdomen och skapa ett mer jämlikt samhälle krävs vänsterpolitik.

Vänsterpartiet fördelningspolitiska förslag motverkar klyftor och stärker de som behöver det mest. Vi anser även att en utredning ska tillsättas som ska ha till uppgift att analysera barnfattigdomens orsaker och komma med förslag till en handlingsplan för att kraftigt minska barnfattigdomen med målet att inga barn ska växa upp i ekonomisk utsatthet.

I väntan på en vänstermajoritet i Sveriges Riksdag kommer jag inom kort att föreslå att Olofströms kommun tar fram en handlingsplan mot barnfattigdomen. Målet måste vara att utrota barnfattigdomen och inte låta den växa, som nu är fallet.

Krav på höjd ersättning inom dagligverksamheten i Olofström

In Handikappolitik, Sysselsättning on 20 augusti, 2010 at 23:07

Ur Sydöstran den 17 augusti 2010

För de allra flesta av oss är det en självklarhet att arbete inte bara ska ge social tillfredsställelse utan också löna sig för samhället och individen.  För det arbete man utför ska man få en skälig och rättvis ersättning. Dessvärre gäller inte detta personer med funktionsnedsättning som ingår i den dagliga verksamheten i Olofströms kommun.

Nils-Åke Nielsen i Kyrkhult är en av dem. Han arbetar på Olofströms bibliotek två dagar i veckan med lättlästa tidningar, böcker och annan information. Nils-Åke är kunnig och engagerad, och det arbete han utför bidrar starkt till att förbättra tillgängligheten i kommunen.

Olofströms kommun värderar hans insats till 40 kronor om dagen.  Resan till arbetet i Olofström kostar 56,60 kronor om dagen och Nils-Åke går alltså back drygt 16 kronor de dagar han åker till arbetet. Dessutom tvingas han ta taxi eftersom kommunen inte kan erbjuda färdtjänst eller kollektivtrafik som passar hans arbetstider.

Socialnämndens ordförande i Olofström, Miroslav Milurovic, har insett det orimliga i situationen men så vitt jag vet inte tagit ett enda initiativ för att höja ersättningen eller minska resekostnaden. Nils-Åke Nielsen är besviken och tycker att han motarbetas och utnyttjas. Jag förstår honom.

Den dagliga verksamheten är visserligen frivillig och de omkring 50 personer i Olofströms kommun som erhåller så kallad flitpeng har också sjukpension eller annan ersättning.

Men det handlar om hur vi värderar arbete.  Om ersättningen inte ens täcker resor till och från arbetet bör den höjas. Till minst det dubbla. Allt annat är skamligt och djupt diskriminerande.

TED BERGDAHL (V)
kandidat till kommunfullmäktige i Olofström